De groenste energie, niet duur

Ons eigen coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns vergelijkt regelmatig haar tarieven met die van andere leveranciers. Meestal lukt het om goedkoper te zijn dan de grote drie leveranciers, Nuon, Essent en Eneco (stuntprijzen niet in aanmerking genomen). Hoewel dit niet het hoofddoel van onze beweging is komt het toch vaak ter sprake en nemen potentiële klanten

13 mei 2020|

Nijjierstaspraak boargemaster De Vries

Koöperaasje binne in gaadlik model om foarút te buorkjen, sa stelde boargemaster Jannewietske de Vries juster yn har nijjierstaspraak "Súdwest-Fryslân: folop yn beweging". "Sa soe in hiel doarp – ek de minsken yn sosjale hierwenningen – lid wêze en profijt hawwe fan in enerzjykoöperaasje. Want de winst giet nei maatskiplike doelen dy’t de leden sels

7 januari 2020|

Gelukkig en duurzaam nieuwjaar

Wij wensen iedereen in Wommels en Iens een gelukkig en duurzaam nieuwjaar. Sluit je bij ons aan en doe met ons mee in het verduurzamen van Wommels en Iens. In 2020 gaan wij door met het leveren van 100% groene stroom van Energie VanOns, onze energiepremieregeling voor leden, onze wederverkopersvergoeding (€ 75,- per aansluiting per

30 december 2019|

Lokale Energie Monitor 2019

Vorige week (29 nov) was het jaarlijkse evenement Hier Opgewekt. Daarbij werd de Lokale Energie Monitor 2019 gepubliceerd. Steeds meer lokale coöperaties wekken steeds meer lokale energie op die ook lokaal gebruikt wordt. De Lokale Energie Monitor 2019 is hier te lezen.

3 december 2019|

Energie VanOns Nr. 1 groene energieleverancier

Wederom heeft Energie VanOns van de Consumentenbond een 10 gekregen voor de groene energie die ze leveren. Net als vorig jaar op de eerste plaats in de ranking voor de consumentenmarkt en nu ook in die voor de zakelijke markt. Hier meer in hun eigen nieuwsbericht. Energie VanOns is niet alleen het groenst, maar ook

20 november 2019|

Folder Energie VanOns bij de Diggelfjoer

De bezorgers van de Diggelfjoer, met daarin een artikel over ons, doen deze week ook een folder van Energie VanOns bij je in de bus. Energie VanOns is onze energieleverancier. Je kunt er tegen concurrerende prijs stroom en gas afnemen. Als je dat doet komt er jaarlijks € 75,- van je betaalde geld retour naar

29 oktober 2019|

Wommels Aardgasvrij?

In vervolg op de voordracht door Tsjeard Hofstra op de jaarvergadering van dorpsbelang dit voorjaar hebben wij het initiatief genomen om een plan te bedenken om Wommels aardgasvrij te krijgen. Er is een Kerngroep Wommels Aardgasvrij opgericht die ideeën oppert, onderzoekt en uitwerkt en de kerngroep legt haar bevindingen voor aan een Klankbordgroep Wommels Aardgasvrij.

29 oktober 2019|

De kracht van lokaal in Wommels

In de nabije toekomst zullen zon en wind een groot deel van de duurzame energie gaan leveren. Bij lokale projecten vloeien de opbrengsten lokaal terug in de gemeenschap. In Wommels zijn nog veel daken geschikt om met zonnepanelen stroom op te wekken. En vooral ook de dorpsmolen is een grote mogelijkheid. De opgewekte stroom kunnen

12 maart 2019|

Energie VanOns heeft meer bronnen nodig

Wekelijks groeit het aantal aansluitingen bij Energie VanOns. Onze energieleverancier wil dan ook graag meer bronnen/opweklocaties om stroom van af te nemen en te leveren aan de klanten. Ze zoeken naar daken van boerderijen of bedrijfspanden, liefst minstens 1000 m² groot. De zonnepanelen worden geïnstalleerd zonder investering. De eigenaar van het dak krijgt 15 jaar

26 februari 2019|

Energie premieregeling voor leden

Voor onze leden die bij Energie VanOns aangesloten zijn hebben wij een subsidieregeling in het leven geroepen. Naast bijdragen aan projecten van anderen willen wij ook een deel van de € 75,- per aansluiting per jaar, die we als wederverkoper van Energie VanOns krijgen, ten goede laten komen aan duurzaamheidsinvesteringen van onze leden zelf. Middels

16 januari 2019|