Onze Energiecoaches  zijn al ruim een jaar actief in Wommels en Iens en hebben samen met onze Warmtescanners al flink wat mensen  geholpen energie en dus geld te besparen. Om nog meer besparing en nog meer dorpsgenoten te bereiken zetten zij, in samenwerking met Doarpsbelang Wommels en dan met name de projectgroep Duurzaamheid daarvan olv. Sytse Hibma, de dorpsbrede actie “Energiezuinig Wommels” op. Ook woningcoöperatie Elkien, met veel huizen in Wommels, werkt hier aan mee.

Woensdagavond 7 juni is er in It Dielshûs een informatieavond over deze actie. De Energiecoaches, Sytse Hibma en Ytsen Strikwerda van Elkien zullen dan nadere toelichting geven en vragen beantwoorden. Inloop vanaf 20.15 uur met koffie/thee, aanvang 20.30 uur.

De actie “Energiezuinig Wommels” is er op gericht om zoveel mogelijk Wommelsers (en Iensers)  gratis kleine energiebesparende maatregelen te verstrekken waarmee ze hun energieverbruik omlaag kunnen krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld tochtstrippen, radiatorfolie, waterbesparende douchekoppen, brievenbusborstels, led-lampen, etc. Naast de kleine energiebesparende maatregelen biedt de actie ook hulp in de vorm van energiecoaching en energiescans met de warmtebeeldcamera aan en, tegen een kleine vergoeding waterzijdig inregelen van de cv en een deskundig energieadvies over je woning,

Na de informatie over de actie staat er een brainstormsessie over verduurzaming van Wommels en Iens op de agenda, bijvoorbeeld via  punten die op de dorpsvisieavond van Doarpsbelang werden genoemd (o.a. gezamenlijke opwek en opslag, van het gas, vergroenen, circulariteit, deelauto’s).. Uit deze dorpsvisieavond kwam duurzaamheid als tweede belangrijke onderwerp naar voren (na wonen). Tijd om daar met zijn allen mee aan de slag te gaan, zowel binnen de WEK als in de projectgroep van Doarpsbelang.

Vele handen maken licht werk van de verduurzaming van Wommels. Om te beginnen zijn daar ook ideeën voor nodig. Die hebben we ongetwijfeld allemaal. Kom langs en breng ze in. Dan kunnen de werkgroep Duurzaamheid van Doarpsbelang en wij van de WEK gericht van start met een paar interessante mogelijkheden.

Actie Energiezuinig Wommels

In juni krijgt iedereen in Wommels en Iens een flyer over deze actie in de bus met daarop een antwoordstrook waarmee bewoners aan kunnen geven wat ze willen. Het antwoord wordt even later opgehaald. Als dat energiebesparende maatregelen zijn komen later (september), op afspraak, “opnemers” langs, die de benodigde materialen in kaart brengen. Vervolgens komen “klusteams” de maatregelen aanbrengen. Bij andere keuzes op de antwoordstrook nemen de energiecoaches contact op.
De Energiecoaches en Doarpsbelang Wommels krijgen bij deze actie ondersteuning van de Energiebank Fryslân. De gemeente Súdwest Fryslân, de WEK, de FKWWI en de Stichting Wommels maken het financieel mede mogelijk. Er is al een aardig team van vrijwilligers die de flyers huis aan huis verspreiden en weer ophalen. En er hebben zich al wat opnemers gemeld. Diverse sport- en cultuurclubs leveren de klusteams en krijgen € 50,-  voor elke klus, goed voor de verenigingskas.
Als je bij deze actie wilt helpen, dan houden wij ons aanbevolen, mail energiecoach@wekwommels of bel/app 0620343380.