Als coƶperatie hebben wij een Huishoudelijk Reglement.