Onze logo’s zijn ontworpen door Paul Smit

Wommels Aardgasvrij: win een (bijna gratis) energiescan

 

In het klimaatakkoord dat vorig jaar juni is afgesloten is het verminderen van het aardgasverbruik in woningen een belangrijke doelstelling. Er is gekozen voor een wijkgerichte aanpak; gemeenten moeten wijk voor wijk aangeven hoe en wanneer deze van het aardgas af gaan. Ook in Wommels krijgen we daarmee te maken. Om te voorkomen dat in de toekomst de gemeente dwangmatig een oplossing zal opleggen of iedereen op eigen houtje duurder uit is of om financiële redenen niet mee kan doen zoeken wij, de kerngroep van Aardgasvrij Wommels (Peter Meijlis, Rudy Dijkstra, Rutger Boudewijn, Gerrit Terpstra, Pier Zijlstra en Lukas Offinga), een haalbaar alternatief dat voor iedereen in Wommels goed is en betaalbaar. Wij doen dat samen met onze representatieve klankbordgroep. In de praktijk is er veel meer draagvlak en bereidheid tot medewerking als een actieve groep bewoners het voortouw neemt en de bewoners in een mogelijke oplossing betrekt. Dat proberen wij en naast onze publicaties in de Diggelfjoer en op wommels.nl is een ideale gelegenheid daartoe de jaarvergadering van Doarpsbelang op 16 april in It Dielshûs. Hét gezicht van duurzaam Friesland, Bouwe de Boer, houdt een voordracht en vertegenwoordigers van woningcoöperatie Elkien en de gemeente SWF zijn aanwezig.

Om te beginnen zou het al mooi zijn als het aardgasverbruik in Wommels (nu 18 miljoen m3) een stuk lager zou worden. En als we op meer daken zelf energie op zouden wekken en die benutten voor iets waar we nu aardgas voor gebruiken (koken, douchen, verwarmen). Isolatie is een uitstekend middel om het aardgasverbruik te verminderen, hoe minder warmte er verloren gaat hoe minder er gestookt hoeft te worden. Wij hebben 20 gedegen energiescans van energieinspectie.nl in de aanbieding. Deze scans analyseren grondig je huis en geven je passend advies hoe je dat zou kunnen verbeteren, inclusief wat dat zou kosten en hoe lang het duurt voor je je investering terug hebt verdiend. De scans kosten € 750,- per stuk, wij hebben ze voor € 50,- in de aanbieding. De gemeente Súdwest-Fryslân, Doarpsbelang Wommels, de WEK en de FKWWI maken dit mogelijk. Op de jaarvergadering van  Doarpsbelang kun je je hiervoor opgeven. Afhankelijk van de belangstelling moeten we de scans mogelijk verloten. Ook kunnen we dan samen discussiëren over het Wommels van de Toekomst dat ons voor ogen staat.

Samen kunnen we Wommels aardgasvrij maken. De mienskip is de sleutel tot succes. Heb je vragen of wil je ook bij de klankbordgroep? Mail naar aardgasvrijwommels@gmail.com of bel 0620343380 (Lukas).

 

Aardgasvrij Wommels

 

De klimaatverandering stelt de wereld voor steeds grotere problemen. Hij wordt voor een groot deel door onze manier van leven veroorzaakt. De transitie naar een fossielvrije, CO2-neutrale toekomst is wereldwijd ingezet. Voor de verwarming van onze huizen gebruiken we vooral aardgas. Dat draagt bij aan het broeikaseffect. Daar moeten we dus vanaf. Ook in Wommels. De kerngroep Aardgasvrij Wommels onderzoekt wat het beste alternatief voor Wommels zou kunnen zijn. Deze kerngroep wordt ondersteund door een klankbordgroep, die meedenkt over de bevindingen van de kerngroep. Aardgasvrij Wommels streeft naar een oplossing die goed is voor alle Wommelsers en door iedereen gedragen wordt. We streven naar CO2-neutraliteit, energiebesparing, lagere energielasten en gezamenlijke actie om tot een door onszelf bepaalde vorm van Mienskipsenergie te komen waar we het allemaal warm van krijgen.

De kerngroep en de klankbordgroep zijn na de presentatie van Tsjeard Hofstra op de jaarvergadering van Doarpsbelang Wommels (april vorig jaar) op initiatief van de WEK in het leven geroepen. In de kerngroep zitten Peter Meijlis, Rudy Dijkstra, Rutger Boudewijn, Gerrit Terpstra, Tjomme van der Meer, Pier Zijlstra en Lukas Offinga. De klankbordgroep bestaat uit een min of meer representatief (man/vrouw, jong/oud) vijftiental Wommelsers. Maar Aardgasvrij Wommels wil heel Wommels er bij betrekken. Dé gelegenheid daartoe is de volgende jaarvergadering van Doarpsbelang op 16 april in It Dielshûs. Wij willen dan onze eerste onderzoeksresultaten en ideeën aan jullie presenteren. Boegbeeld van duurzaam Friesland Bouwe de Boer zal dan een presentatie houden over de voordelen van lokale energie. En jullie kunnen dan meedenken en -discussiëren over de energievoorziening van Wommels in de toekomst. Alle feedback, elke inbreng is wenselijk. Wij willen graag komen tot een plan waar iedereen zich in kan vinden en daar hebben wij jullie voor nodig.

Het plan dat ons voor ogen staat is een mienskipsplan dat we met zijn allen zelf bedacht hebben en waar we zelf (inwoners, bedrijven, instellingen, verenigingen) zo veel mogelijk profijt van hebben. En dat ons niet opgedrongen is door de gemeente of grote energiebedrijven cq netwerkbeheerders en ons niet op hoge individuele kosten jaagt.

Alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn: groene, zelf opgewekte stroom, waterstof, biogas of thermische energie uit oppervlaktewater of de aardbodem. Deze alternatieven en combinaties daarvan zijn we aan het onderzoeken. In Wommels wordt per jaar 1,8 miljoen m3 aardgas verbruikt. En 5 miljoen kWh elektriciteit. Vervanging van dat aardgas zou het liefst gebeuren door een eigen opwekinstallatie. Dat vergt nogal wat. Als dat bijvoorbeeld stroom zou zijn (voor een elektrische vorm van verwarming van huizen) zouden we 18 miljoen kWh op moeten wekken. Dat is veel, heel veel. Duidelijk is dat het zeer wenselijk zou zijn als het energieverbruik in Wommels drastisch zou worden verlaagd. Op veel daken in Wommels kunnen nog zonnepanelen gelegd worden om eigen stroom op te wekken. Die hoeft dan niet uit een gemeenschappelijke installatie te komen. Of er kan ter plekke waterstof mee gecreëerd worden en die hoeft dan ook niet centraal te worden gemaakt.

Maar de grootste winst is te halen uit isolatie van huizen. Warmteverlies door muren, ramen en daken kost veel energie. In Wommels zijn de huizen, per wijk, in verschillende perioden gebouwd. Hoe jonger de huizen zijn, hoe beter in het algemeen al bij het bouwen geïsoleerd. Om een beeld te krijgen van de mate waarin verschillende huizen in verschillende wijken in Wommels warmte verliezen bieden wij twintig energiescans aan. Tegen een geringe vergoeding (€ 50,-) kun je je hiervoor in aanmerking komen. Deze gedegen scans kosten € 750,- en zijn voorzien van maatwerkadvies (incl. terugverdientijd) tav de te nemen energiebesparende maatregelen. We hebben hier wat geld voor van de gemeente, de provincie, Doarpsbelang Wommels, de FKWWI en de WEK. Er zijn natuurlijk veel meer woningen, maar meer dan deze hooguit twintig kunnen we niet aanbieden. Het is de bedoeling dat de scans per wijk representatief zijn voor de meeste andere woningen in de wijk. Je kunt meedingen naar een bijna gratis scan op de jaarvergadering van Doarpsbelang. Met de scan van je huis en het bijgeleverde advies heb je een beeld van je eigen woning en kun je een begin maken met het verduurzamen ervan.  De scans (max 20) verdelen we op de jaarvergadering. Graag hebben we uit elke wijk een aantal scans.

Dus kom naar de jaarvergadering op 16 april en doe met ons mee. Samen kunnen we Wommels aardgasvrij maken. De mienskip is de sleutel tot succes.

Heb je vragen? Het e-mailadres van Aardgasvrij Wommels is: aardgasvrijwommels@gmail.com . Bellen kan ook: 0620343380 (Lukas). Volg en like ons op Facebook.