Voor een warmtescan van je woning komen we bij je langs (op afspraak) en maken we warmtebeelden van je woning. Hieronder wat voorbeeldwarmtebeelden. Via deze link kun je een voorbeeldrapport downloaden om een indruk te krijgen van hoe zo’n rapport er uit ziet.

 

Wij hebben een team van vijf warmtescanners die met een warmtebeeldcamera om kunnen gaan en de opnamen interpreteren. Samen met de bewoner(s) kunnen wij een woning doorlopen om te kijken of er ergens warmte lekt of kou binnenkomt en wat de kwaliteit van de isolatie en de beglazing is. De meeste opnamen worden van binnenuit gemaakt (gelijkmatiger omstandigheden), maar we doen de buitenkant ook. Tijdens het maken van de warmtebeelden overleggen we al met de bewoner(s) over eventuele problemen en wat er aan te doen zou kunnen zijn. Na het maken van de opnamen stellen we een rapport op met daarin de warmtebeelden en de bijbehorende bevindingen en aanbevelingen.

Er moet een vrij groot temperatuurverschil zijn tussen buiten en binnen om zinvolle warmtebeelden te kunnen maken. De wintermaanden november, december, januari en februari zijn hiervoor het meest geschikt. Dit jaar konden we warmtebeeldcamera’s gebruiken van de gemeente Súdwest-Fryslân en hebben we eind februari / begin maart 25 huizen van WEK-leden gescand. De animo onder de leden was zo groot dat we in de korte tijd dat we de beschikking hadden over de camera’s verder in Wommels en Iens geen scans konden maken. De komende winter willen we het dorpsbreed aanbieden: iedereen uit Wommels en Iens en omgeving kan een energiescan van zijn / haar huis aanvragen. Aanvragen kan middels een mail naar info@wekwommels.nl of telefonisch / via whatsapp naar 0620343380 (Lukas Offinga).

We hebben nu een eigen warmtebeeldcamera. Dan zitten we niet aan een bepaalde periode vast en kunnen we vooral scannen als het buiten flink koud is, wat de beste waarnemingen oplevert. En we kunnen de camera elk jaar weer gebruiken. Ook kunnen we onze eigen camera delen met andere coöperaties.

Vorig jaar (2022) hebben een stuk of 25 huizen van WEK-leden onder de loep genomen, dit jaar (2023) zo’n 50 in Wommels en Iens, ook bij niet-leden. Eind dit jaar / begin volgend jaar, als het weer wat kouder is buiten (beter voor metingen, geeft realistischer beeld) pakken we de draad weer op. Je kunt je nu al hiervoor opgeven.

Ons scanteam bestaat uit Rienk Wiersma, Pier Zijlstra, Thomas van Dijk, Eelke Malda en Lukas Offinga. Op de foto’s hieronder Rienk vorig jaar in actie.