In 2023 heeft de overheid een energieplafond ingesteld van € 0,40 voor een kWh (voor maximaal 2900 kWh) elektriciteit en € 1,45 voor een m3 aardgas (voor maximaal 1200 m3). Tot en met dit plafond zijn alle prijzen dus bij alle energieleveranciers voor iedereen gelijk. Daarboven betaal je de prijzen zoals hieronder weergegeven. De prijzen van onze energieleverancier Energie VanOns zijn lager dan die van alle andere leveranciers en de terugleverprijs is hoog.

Levertarieven Energie VanOns van jan 2023: Elektriciteit enkel: € 0,60, hoog: € 0,69, laag € 0,50. Gas € 2,30 per m3. Deze bedragen zijn inclusief belastingen en BTW.

Teruglevertarieven Elektriciteit enkel: € 0,37, hoog: € 0,44, laag € 0,29. Deze zijn gelijk aan de levertarieven, maar dan zonder belastingen en BTW.

Voor elk lid van de WEK krijgen wij van Energie VanOns (die zelf geen reclame maakt, wij brengen de klanten aan) € 75,- per jaar wederverkopersvergoeding die wij geheel aan Wommels en Iens doen toekomen, zie onze ondersteunde projecten en energiepremieregeling voor leden.

Tarieven andere leveranciers (bron overstappen.nl):