Dinsdagavond 26 april hebben wij onze Algemene Ledenvergadering in It Dielshûs. Vanaf 20.30 uur is er een publiek toegankelijk gedeelte waarin voorzitter Jarig Jan Boersma en secretaris Jeljer Zijlstra (oorspronkelijk uit Wommels) van Doarpsmûne Reduzum  vertellen hoe zij de vernieuwing van de dorpsmolen voor elkaar gekregen hebben. Samen met enkele zonnedaken zorgt de nieuwe molen voor een collectieve opwek van stroom in Reduzum die het hele dorp ten goede komt.

Kunnen wij hier wat van leren voor in Wommels? Een levendige discussie na afloop van de presentatie zou mooi zijn. Komt allen.

Hieronder de folder van Reduzum voor de participatie in het collectieve opwekproject.