De actie Energiezuinig Wommels van de WEK, Doarpsbelang en Elkien is een groot succes. Er zijn in 126 woningen de gratis kleine energiebesparende materialen aangebracht, ruim dertig energiecoachingsgesprekken gevoerd en hier en daar al een uitgebreide inspectie van de woning en waterzijdig inregelen van de cv-installatie uitgevoerd. De gratis energiescans met de warmtebeeldcamera door onze warmtescanners zijn gepland; het moet daarvoor eerst wat kouder worden buiten.

Voor de actie is eerst door zo’n 20 vrijwilligers actief geflyerd, huis aan huis. Op de flyers de keuzemogelijkheden energiebesparende maatregelen, gesprek met energiecoach, energiescan, deskundig advies en waterzijdig inregelen. Cruciaal hierbij was dat de vrijwilligers ook weer langs kwamen om de flyers met de gemaakte keuzes weer op te halen. Soms moest daarbij enige uitleg of een nieuwe flyer worden gegeven aan mensen die het niet goed hadden begrepen, maar er toch wel gebruik van wilden maken.

126 Adressen wilden de energiebesparende maatregelen wel. 12 Klusteams, gevormd door vrijwilligers van verschillende verenigingen en clubs uit Wommels (of met veel Wommelser leden) kwamen de materialen, die ter beschikking waren gesteld door Energiebank Friesland, Elkien en de WEK, aanbrengen. De vereniging die zij vertegenwoordigden kregen hier per klus € 75,- klusvergoeding voor, betaald door de Energiebank en onze onvolprezen Stichting Wommels. De Freulesjongers, It Tsiispakhûs, Harmonieorkest Euphonia, de Volkstuinvereiniging, zwembad De Klomp, SDS, Covos, KF Wommels, KF Nocht en Wille en de Loopgroep Wommels ontvingen zo met elkaar € 9450,-. Een aardige bijvangst van deze actie, die verder financieel nog werd gesteund door de gemeente Súdwest Fryslân en de FKWWI.

Hoofddoel van de actie was natuurlijk de mensen in Wommels te helpen energie (en dus geld) te besparen en er wat comfortabeler bij te zitten in vooral de koude wintermaanden. Met al het materiaal dat is aangebracht (voor ruim € 10.000,-) zou dat moeten lukken. Voor ons als organiserende partij de prettige bijkomstigheid dat ook het milieu enigszins gespaard wordt, vooral waar nu minder energie uit fossiele bron wordt gebruikt.

Met de coachingsgesprekken proberen onze energiecoaches mensen te helpen energie te besparen door hun dagelijkse gedrag (korter douchen, ruimtes waar niemand is niet verwarmen, etc.) en apparatuurgebruik (sluipverbruik) aan te passen.

8 Adressen hadden waterzijdig inregelen van de cv-installatie aangevraagd. Een goed ingeregelde installatie kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren. Verder is isolatie natuurlijk van groot belang. 10 Adressen hadden een deskundig advies aangevraagd over hun woning en ruim 70 adressen willen dat er een energiescanner van de WEK met een warmtebeeldcamera langskomt om te kijken waar de grootste problemen liggen tav warmteverlies. Met het advies en/of het scanrapport kunnen ze aan de slag met hun woning. Als ze dat doen is dat weer goed voor het lokale bedrijfsleven en het milieu. Vaak is daar subsidie voor en leden van de WEK kunnen gebruik maken van de Energiepremieregeling voor leden (zie onder energieloket).