logouskoop

Us Koöperaasje is een coöperatie met passie voor een duurzame toekomst

Us Koöperaasje komt  op voor de energiebelangen van alle inwoners van Friesland. Omdat Us Koöperaasje vindt  dat het niet goed gaat: energiemaatschappijen willen de consument laten geloven dat ze duurzaam produceren. Ondertussen kopen ze certificaten waarmee ze grijze stroom groen maken. En laten ze klanten  torenhoge tarieven betalen om hun marketingcampagnes te spekken.  En die  maar denken dat ze hun   steentje bijdragen aan een duurzame toekomst!

Us Koöperaasje is een koepelcoöperatie die Friesland wil verduurzamen en vergroenen, provincie breed en op lokaal niveau. Us Koöperaasje  helpt  graag  plaatselijke initiatieven om een energiecoöperatie op te richten en zich te laten aansluiten. Door middel van werken met een coöperatiestructuur, heeft elk lid inspraak in zowel Us Koöperaasje als het  eigen energiebedrijf daarvan, Noordelijk Lokaal Duurzaam.

In Friesland zijn al verschillende energiecoöperaties actief met duurzame projecten. Die kunnen dus goed van elkaar leren. Us Koöperaasje wil dit graag stimuleren en initiatiefnemers met raad en daad bijstaan. Zo helpen ze  Friese inwoners om energie weer in eigen hand te nemen.

Ús Koöperaasje is in coöperatief verband, samen met de Drentse Kei en de Groninger EnergieKoepel GrEK, voor een derde deel eigenaar van een  eigen energiebedrijf: Noordelijk Lokaal Duurzaam. Het doel is om in zoveel mogelijk dorpen, steden en/of wijken een energiecoöperatie helpen op te richten en lid te maken van Ús Koöperaasje, zodat zij de energie van Noordelijk Lokaal Duurzaam mogen verkopen. De lokale coöperatie is dan een wederverkoper van het energiebedrijf en de klanten zijn via de lokale coöperatie dan een klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam. De winst, € 75,- per klant, die het energiebedrijf maakt op de klanten vloeit daarna terug naar de lokale coöperatie. Een coöperatie met 100 klanten verdient dan al gauw €7500,- per jaar.

Wat zijn de voordelen?

  • 100% groene lokale energie afnemen tegen een scherpe prijs
  • Per klant die via een lokale coöperatie bij Noordelijk Lokaal Duurzaam klant is € 75,- per jaar
  • Zelf lokaal energie produceren en afnemen? Noordelijk Lokaal Duurzaam regelt het!
  • Niet meer afhankelijk van grote energiemaatschappijen
  • Een duidelijke rekening op 1 A4tje
  • Met een energiecoöperatie houden we het geld binnen Friesland

Wat kun jij doen?

Help Friesland duurzaam en onafhankelijk te worden. Het is onze passie jou daar bij te helpen. Maar de initiatieven moeten komen uit de dorpen en wijken zelf. In Wommels is dat initiatief er: de WEK. Wil jij lid worden?  Meld je dan hier aan.  Wil je eerst meer informatie?  Lees hier meer over een duurzame toekomst die je zelf kunt bepalen.