Mooi resultaat actie Energiezuinig Wommels

Van de actie Energiezuinig Wommels van de Energiecoaches van de WEK, Doarpsbelang Wommels en Elkien zijn de flyers door een groot aantal vrijwilligers verspreid en weer opgehaald. Er zijn 160 reacties op binnen gekomen. Op 115 adressen zijn de gratis kleine energiebesparende maatregelen gewenst en 26 adressen willen daarnaast graag de hulp van een energiecoach

25 september 2023|

Flyer Energiezuinig Wommels deze week in de bus

De flyer van de actie Energiezuinig Wommels van onze Energiecoaches ism Doarpsbelang Wommels en Elkien wordt deze week (26-30 juni) door onze vrijwilligers bij alle inwoners van Wommels en Iens in de brievenbus gedaan. De actie is er in de eerste plaats voor bedoeld om inwoners van Wommels en Iens te helpen warmte binnen en

26 juni 2023|

Flyer Energiezuinig Wommels

De flyer van de actie Energiezuinig Wommels van onze Energiecoaches, Doarpsbelang Wommels en Elkien wordt binnenkort bij je in de brievenbus gedaan. De actie is er voor bedoeld om iedereen in Wommels en Iens te helpen energie te besparen en dus minder geld daaraan kwijt te zijn. Je kunt op de flyer (antwoordstrook) aangeven of

20 juni 2023|

Energiezuinig Wommels

Onze Energiecoaches  zijn al ruim een jaar actief in Wommels en Iens en hebben samen met onze Warmtescanners al flink wat mensen  geholpen energie en dus geld te besparen. Om nog meer besparing en nog meer dorpsgenoten te bereiken zetten zij, in samenwerking met Doarpsbelang Wommels en dan met name de projectgroep Duurzaamheid daarvan olv.

24 mei 2023|

Energieprijzen EVO en prijsplafond

In 2023 heeft de overheid een energieplafond ingesteld van € 0,40 voor een kWh (voor maximaal 2900 kWh) elektriciteit en € 1,45 voor een m3 aardgas (voor maximaal 1200 m3). Tot en met dit plafond zijn alle prijzen dus bij alle energieleveranciers voor iedereen gelijk. Daarboven betaal je de prijzen zoals hieronder weergegeven. De prijzen

3 januari 2023|

Energiecafé bij Repaircafé

Aanstaande zaterdag schuiven onze energiecoaches aan bij het Repaircafé in It Bynt. Iedereen kan langskomen met vragen over hoe op energieverbruik te besparen. Het is van 9.30 - 11.30 uur. De energiecoaches helpen je graag. En gratis.

22 september 2022|

Warmtescans en Energiecoaching bij de WEK

De energieprijzen rijzen de pan uit, vooral gas is erg duur tegenwoordig. Het is de hoogste tijd om eens goed naar je energieverbruik te kijken en te bepalen waar je dat zou kunnen verminderen. De warmtescanners en energiecoaches van de Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK) kunnen je daarbij helpen. Vorige winter zijn  de warmtescanners van de

23 augustus 2022|

ALV met Doarpsmûne Reduzum

Dinsdagavond 26 april hebben wij onze Algemene Ledenvergadering in It Dielshûs. Vanaf 20.30 uur is er een publiek toegankelijk gedeelte waarin voorzitter Jarig Jan Boersma en secretaris Jeljer Zijlstra (oorspronkelijk uit Wommels) van Doarpsmûne Reduzum  vertellen hoe zij de vernieuwing van de dorpsmolen voor elkaar gekregen hebben. Samen met enkele zonnedaken zorgt de nieuwe molen

24 april 2022|

Energietoeslag

Energietoeslag | De energieprijzen zijn flink gestegen. Inwoners met een besteedbaar inkomen rond het sociaal minimum (tot maximaal 20% hierboven) hebben recht op een eenmalig een tegemoetkoming van € 800. Voorwaarden: Je een besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum hebt. Je een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW), Ioaw, Ioaz

24 april 2022|

Energiecoaches en warmtescans

Na een opleiding van vier dagdelen hebben we nu 4 gecertificeerde energiecoaches in Wommels. Het zijn Annelies de Jong, Johanneke Liemburg, Pier Zijlstra en Lukas Offinga. Tevens hebben we eind februari / begin maart drie weken lang zo'n 25 warmtescans gemaakt met een warmtebeeldcamera. De warmtescanners waren Rienk Wiersma, Pier Zijlstra, Halbe Klijnstra (uit Kubaard)

28 maart 2022|