Energieprijzen EVO en prijsplafond

In 2023 heeft de overheid een energieplafond ingesteld van € 0,40 voor een kWh (voor maximaal 2900 kWh) elektriciteit en € 1,45 voor een m3 aardgas (voor maximaal 1200 m3). Tot en met dit plafond zijn alle prijzen dus bij alle energieleveranciers voor iedereen gelijk. Daarboven betaal je de prijzen zoals hieronder weergegeven. De prijzen

3 januari 2023|

Energiecafé bij Repaircafé

Aanstaande zaterdag schuiven onze energiecoaches aan bij het Repaircafé in It Bynt. Iedereen kan langskomen met vragen over hoe op energieverbruik te besparen. Het is van 9.30 - 11.30 uur. De energiecoaches helpen je graag. En gratis.

22 september 2022|

Warmtescans en Energiecoaching bij de WEK

De energieprijzen rijzen de pan uit, vooral gas is erg duur tegenwoordig. Het is de hoogste tijd om eens goed naar je energieverbruik te kijken en te bepalen waar je dat zou kunnen verminderen. De warmtescanners en energiecoaches van de Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK) kunnen je daarbij helpen. Vorige winter zijn  de warmtescanners van de

23 augustus 2022|

ALV met Doarpsmûne Reduzum

Dinsdagavond 26 april hebben wij onze Algemene Ledenvergadering in It Dielshûs. Vanaf 20.30 uur is er een publiek toegankelijk gedeelte waarin voorzitter Jarig Jan Boersma en secretaris Jeljer Zijlstra (oorspronkelijk uit Wommels) van Doarpsmûne Reduzum  vertellen hoe zij de vernieuwing van de dorpsmolen voor elkaar gekregen hebben. Samen met enkele zonnedaken zorgt de nieuwe molen

24 april 2022|

Energietoeslag

Energietoeslag | De energieprijzen zijn flink gestegen. Inwoners met een besteedbaar inkomen rond het sociaal minimum (tot maximaal 20% hierboven) hebben recht op een eenmalig een tegemoetkoming van € 800. Voorwaarden: Je een besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum hebt. Je een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW), Ioaw, Ioaz

24 april 2022|

Energiecoaches en warmtescans

Na een opleiding van vier dagdelen hebben we nu 4 gecertificeerde energiecoaches in Wommels. Het zijn Annelies de Jong, Johanneke Liemburg, Pier Zijlstra en Lukas Offinga. Tevens hebben we eind februari / begin maart drie weken lang zo'n 25 warmtescans gemaakt met een warmtebeeldcamera. De warmtescanners waren Rienk Wiersma, Pier Zijlstra, Halbe Klijnstra (uit Kubaard)

28 maart 2022|

Aanmelden tijdelijk even niet mogelijk

Energie VanOns heeft vanwege de situatie in Oekraïne de aanmeldpagina offline moeten halen. Je krijgt bij aanmelding het volgende bericht op je scherm: Op het moment kunnen we tijdelijk geen nieuwe contracten aanbieden. De situatie in Oekraïne zorgt voor een niet stabiele en hoge gasprijs. We hopen je met enkele dagen weer een passend contract

3 maart 2022|

Energie VanOns wederom het groenst

Voor het vierde jaar op rij staat onze energieleverancier Energie VanOns op nummer 1 in de groene stroomranking! EVO scoort ook in 2021 de maximale score van 10 én staat helemaal bovenaan. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde

28 december 2021|

ALV en de Hydrobag

Donderdag 28 oktober hadden wij onze Algemene Ledenvergadering in It Dielshûs. We combineerden deze met de ALV van ons postcoderoosproject It Trochpaad. De gangen van zaken en de financiën van 2019 en 2020 werden met de ongeveer 20 aanwezigen doorgenomen. Na de pauze was er een algemeen toegankelijke presentatie van de Hydrobag. Hier kwamen nog

28 december 2021|

Gas besparen met de Hydrobag

Donderdag 28 oktober houden we, na de Algemene Ledenvergadering,  een openbaar toegankelijke presentatie van een manier om op aardgas te besparen of er zelfs zonder te kunnen: de Hydrobag. Dhr. Luuk Wessels doet uit de doeken hoe de Hydrobag werkt en wat de voordelen ervan zijn. Hydrobag is een  flexibele, intelligente en sterk isolerende waterzak

22 oktober 2021|