sticky logo WEK-02

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje, afgekort WEK, is op 18 september 2015 statutair opgericht. Voorzitter Ultsje Wierma, penningmeester Berend Bosgra, sekretaris Douwe Weidenaar en algemeen bestuursleden Jan Germ Geertsma en Lukas Offinga hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. De WEK is lid van Us Koöperaasje. Us Koöperaasje heeft momenteel al 45 lokale initiatieven als lid. Onze energieleverancier is Energie VanOns. Onze pagina bij hen, via welke je klant bij hen kunt worden als lid van de WEK, is deze.

De WEK is groen en streeft naar duurzaamheid op het gebied van energie. Coöperatieleden betrekken hun elektriciteit en gas van Energie VanOns. Energie VanOns koopt groene stroom en CO2 gecompenseerd gas in en distribueert deze. Tevens stimuleert Energie VanOns de aangesloten lokale coöperaties zelf energie op te wekken. De Energie VanOns is opgericht door drie koepelorganisaties: Us Koöperaasje (Friesland), Drentse KEI (Drenthe) en GrEK (Groningen).

Momenteel (2022) hebben we zo’n 80 bij EvO aangesloten leden. Je kunt lid van de WEK worden door een mail te sturen naar info@wekwommels.nl met een verzoek daartoe. Je kunt je direkt aanmelden (klik op Bereken Maandbedrag) als klant bij de Energie VanOns.  Lees hier meer over het overstappen naar Energie VanOns als energieleverancier.

Voor leden hebben wij de energiepremieregeling en middels energiescans met de warmtebeeldcamera en de inzet van onze energiecoaches zetten wij ons in voor verduurzaming van Wommels en omstreken.

Energie VanOns is niet als Nuon of Essent in buitenlandse handen, heeft geen grote kantoren, betaalt geen topsalarissen, sponsort geen voetbal- of andere clubs en koopt geen met steenkool opgewekte grijze stroom in als dat goedkoper is. Voor elke aansluiting betaalt de Energie VanOns de lokale coöperatie € 75,- bij afname van stroom en gas  (€ 30,- voor het elektrisch en € 30,- voor het gas als het afzonderlijk wordt afgenomen). Energie VanOns keert deze bijdrage van € 75,- (of € 30,-) per aansluiting elk jaar uit!  De lokale coöperatie, en dan met name de leden daarvan, bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten. Het vloeit dus in het geval van de WEK terug naar Wommels en de Wommelsers.

Het idee achter de Energie VanOns, en de WEK is het daar mee eens: laten we de energievoorziening weer in eigen hand nemen en dus uit die van de grote bedrijven die de winst zelf opstrijken en in de verkeerde dingen stoppen. Bij Energie VanOns vloeit de winst terug naar de lokale coöperaties die er aan verbonden zijn en daarmee terug naar de leden van die coöperatie zelf. Uiteindelijk kunnen de dorpen waar de coöperaties gevestigd zijn er naar streven zoveel mogelijk (groene) energie zelf op te wekken en daarmee in hoge mate zelfvoorzienend te worden. Bedrijven en huishoudens kunnen hier groot voordeel uit putten. Maar ook verenigingen kunnen gesteund worden bij nodige investeringen, waardoor deze niet uit verhoogde contributie betaald hoeven te worden.