sticky logo WEK-02

De  Wommelser Enerzjy Koöperaasje, afgekort  WEK, is op 18 september 2015 opgericht. Voorzitter Ultsje Wierma, penningmeester Berend Bosgra, Sekretaris Douwe Weidenaar en algemeen bestuursleden Jan Germ Geertsma en Lukas Offinga hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. Het bestuur is gevormd uit een initiatiefgroep die verder nog bestaat uit Bert Veenendaal, Eelke Malda en Pier Zijlstra. Hier hebben zich in 2023 bijgevoegd Bauke Heeres en Peter Meijlis. Zij vergaderen ongeveer tweemaandelijks. Een keer per jaar houdt de WEK een Algemene Leden Vergadering (ALV).

De WEK is een van de ruim 60 energiecoöperaties in Friesland die verenigd zijn in  Us Koöperaasje. Us Koöperaasje vormt als het ware een koepel over de aangesloten lokale coöperaties. Samen met de koepel van Groningen (GrEK) en Drenthe (Drentse KEI) besturen zij een eigen energiemaatschappij: Energie VanOns.

Energie VanOns staat symbool voor: we doen het samen. Ze zijn veel meer dan een groene energieleverancier. Ze zijn een beweging die van onderop is ontstaan. Lokale energiecoöperaties zijn hun lokale energieproducenten en de coöperatieleden hun klanten. Met zonnecentrales of windmolens wekken de producenten duurzame energie op en de coöperaties verduurzamen ze de buurt, wijk, dorp of stad. De duurzame energie levert Energie VanOns lokaal aan haar klanten. De geleverde stroom is daarmee gegarandeerd groen en uit eigen streek. Gas is CO2 gecompenseerd.

Momenteel (2023) hebben we ruim 80 leden. Je kunt lid van de WEK worden door een mail te sturen naar  info@wekwommels.nl  met een verzoek daartoe of je aan te melden als klant van Energie VanOns op  onze pagina op hun website.

Energie VanOns biedt verschillende  contracten  aan. De  tarieven  daarvan staan op  deze pagina.  Je kunt er ook een  dynamisch contract  afsluiten.

Je kunt bij aanmelding eerst je jaarverbruik invullen en laten berekenen wat je daarmee bij Energie VanOns kwijt zou zijn bij de gewenste contractvorm.

Energie VanOns is niet als Vattenfall of Essent in buitenlandse handen, heeft geen grote kantoren, betaalt geen topsalarissen en sponsort geen voetbal- of andere clubs.  En ze maken zelf geen reclame. De coöperatieleden werven de klanten. De coöperatie krijgt daarvoor de wederverkopersvergoeding, € 75,- per klant. Elk jaar!  De lokale coöperatie bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten. Het geld vloeit dus in het geval van de WEK terug naar Wommels en de Wommelsers. Lees hier welke projecten wij al ondersteund hebben.

Voor leden hebben wij de  energiepremieregeling  en middels  energiescans  met de warmtebeeldcamera en de inzet van onze  energiecoaches  zetten wij ons in voor verduurzaming van Wommels en omstreken.

In 2023 hebben wij de actie Energiezuinig Wommels opgezet. Hierbij zijn 120 woningen voorzien van gratis kleine energiebesparende materialen, 30 energiecoach-gesprekken gevoerd, 68 energiescans met de warmtebeeldcamera gepland voor de winter, 8 deskundige energieadviezen aangevraagd en 7 keer waterzijdig inregelen van de CV-installatie. De energiebesparende materialen zijn aangebracht door 12 klusteams van verschillende sport- en cultuurclubs. Die hebben daarmee voor hun club € 50,- per klus verdiend. Wommels is een flink stuk duurzamer geworden en veel inwoners zitten er nu wat behaaglijker bij tegen lagere kosten.

De lokale coöperatie, en dan met name de leden daarvan, bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten. Het vloeit dus in het geval van de WEK terug naar Wommels en de Wommelsers.

Het idee achter Energie VanOns, en de WEK is het daar mee eens: laten we de energievoorziening weer in eigen hand nemen en dus uit die van de grote bedrijven die de winst zelf opstrijken en in de verkeerde dingen stoppen. Bij Energie VanOns vloeit de winst terug naar de lokale coöperaties die er aan verbonden zijn en daarmee terug naar de leden van die coöperatie zelf. Uiteindelijk kunnen de dorpen waar de coöperaties gevestigd zijn er naar streven zoveel mogelijk (groene) energie zelf op te wekken en daarmee in hoge mate zelfvoorzienend te worden. Bedrijven en huishoudens kunnen hier groot voordeel uit putten. Maar ook verenigingen kunnen gesteund worden bij nodige investeringen, waardoor deze niet uit verhoogde contributie betaald hoeven te worden.