sticky logo WEK-02

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje, afgekort WEK, is op 18 september 2015 statutair opgericht. Voorzitter Ultsje Wierma, penningmeester Berend Bosgra, sekretaris Douwe Weidenaar en algemeen bestuursleden Jan Germ Geertsma en Lukas Offinga hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. De WEK is lid van Us Koöperaasje. Us Koöperaasje heeft momenteel al 50 lokale initiatieven als lid. De contracten om wederverkoper te worden van energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) zijn ondertekend, we staan op de wederverkoperskaart op de website van NLD.

De WEK is groen en streeft naar duurzaamheid op het gebied van energie. Coöperatieleden betrekken hun elektriciteit en gas van NLD, Noordelijk Lokaal Duurzaam. De NLD koopt groene stroom en CO2 gecompenseerd gas in en distribueert deze. Tevens stimuleert NLD de aangesloten lokale coöperaties zelf energie op te wekken. De NLD is opgericht door drie koepelorganisaties: Us Koöperaasje (Friesland), Drentse KEI (Drenthe) en GrEK (Groningen).

Momenteel (maart 2017) hebben we 43 leden. Er staan tientallen personen op de nominatie om lid te worden. Je kunt lid van de WEK worden door een mail te sturen naar info@wekwommels.nl met een verzoek daartoe. Je kunt je direkt aanmelden als klant bij de NLD.  Lees hier meer over het overstappen naar NLD als energieleverancier.

NLD is niet als Nuon of Essent in buitenlandse handen, heeft geen grote kantoren, betaalt geen topsalarissen, sponsort geen voetbal- of andere clubs en koopt geen met steenkool opgewekte grijze stroom in als dat goedkoper is. Voor elke aansluiting betaalt de NLD de lokale coöperatie € 75,- bij afname van stroom en gas  (€ 30,- voor het elektrisch en € 30,- voor het gas als het afzonderlijk wordt afgenomen).  NLD keert deze bijdrage van € 75,- (of € 30,-) per aansluiting elk jaar uit!  De lokale coöperatie, en dan met name de leden daarvan, bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten. Het vloeit dus in het geval van de WEK terug naar Wommels en de Wommelsers.

Het idee achter de NLD, en de WEK is het daar mee eens: laten we de energievoorziening weer in eigen hand nemen en dus uit die van de grote bedrijven die de winst zelf opstrijken en in de verkeerde dingen stoppen. Bij NLD vloeit de winst terug naar de lokale coöperaties die er aan verbonden zijn en daarmee terug naar de leden van die coöperatie zelf. Uiteindelijk kunnen de dorpen waar de coöperaties gevestigd zijn er naar streven zoveel mogelijk (groene) energie zelf op te wekken en daarmee in hoge mate zelfvoorzienend te worden. Bedrijven en huishoudens kunnen hier groot voordeel uit putten. Maar ook verenigingen kunnen gesteund worden bij nodige investeringen, waardoor deze niet uit verhoogde contributie betaald hoeven te worden.