Energie VanOns  is de eigen duurzame coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden.

Energie VanOns is  als Noordelijk Lokaal Duurzaam opgericht vanuit het idee dat om echt een verschil te kunnen maken, we de productie en levering van lokale duurzame energie in eigen hand moeten nemen. Zodat we de opbrengsten uit energie via lokale energie-initiatieven kunnen inzetten ter verduurzaming van de eigen leefomgeving. Om op die manier de transitie naar een duurzame samenleving voor alle inwoners van het Noorden mogelijk te maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop georganiseerd.

Noordelijk Lokaal Duurzaam werd opgericht door drie koepelcoöperaties: Ús Koöperaasje, Drentse Kei en GrEK. Inmiddels is de naam gemoderniseerd en drukt hij de doelstellingen beter uit. Energie VanOns is een coöperatie, daarom zijn deze koepelcoöperaties ook haar leden. Dat betekent dat elke koepelcoöperatie voor een derde deel eigenaar van Energie VanOns is. Elke koepelcoöperatie vertegenwoordigt weer al haar leden, de aangesloten lokale coöperaties die de  lokale duurzame energie  van Energie VanOns verkopen en daarvoor een vast bedrag per aangeleverde klant krijgen. Op die manier heeft elk initiatief via de koepelcoöperatie direct inspraak op het  (energie)beleid van Energie VanOns.