Gas besparen met de Hydrobag

Donderdag 28 oktober houden we, na de Algemene Ledenvergadering,  een openbaar toegankelijke presentatie van een manier om op aardgas te besparen of er zelfs zonder te kunnen: de Hydrobag. Dhr. Luuk Wessels doet uit de doeken hoe de Hydrobag werkt en wat de voordelen ervan zijn. Hydrobag is een  flexibele, intelligente en sterk isolerende waterzak

22 oktober 2021|

Zet ‘m op 60

Momenteel loopt de Urgenda campagne 'Zet 'm op 60'. Iedereen wordt aangespoord de watertemperatuur van de cv naar 60 graden Celsius te verlagen. Dit om het op gasverbruik te besparen, wat goed is voor het milieu. En voor je eigen portemonnee. Een cv-ketel staat vanuit de fabriek standaard afgesteld op 85 graden, veel heter dan

26 februari 2021|

Warenhuis van der Velde is vanaf nu volledig duurzaam verlicht

Warenhuis van der Velde heeft recent besloten om volledig over te stappen op de duurzame LED verlichting om zo te besparen op de energiekosten en klanten een betere winkelervaring te bieden. Inmiddels zijn de winkel, het magazijn, het kantoor en de goederenontvangst volledig verduurzaamd met LED verlichting. Eigenaresse Grietje van der Velde was al langere tijd

14 augustus 2020|

Gelukkig en duurzaam nieuwjaar

Wij wensen iedereen in Wommels en Iens een gelukkig en duurzaam nieuwjaar. Sluit je bij ons aan en doe met ons mee in het verduurzamen van Wommels en Iens. In 2020 gaan wij door met het leveren van 100% groene stroom van Energie VanOns, onze energiepremieregeling voor leden, onze wederverkopersvergoeding (€ 75,- per aansluiting per

30 december 2019|

Lokale Energie Monitor 2019

Vorige week (29 nov) was het jaarlijkse evenement Hier Opgewekt. Daarbij werd de Lokale Energie Monitor 2019 gepubliceerd. Steeds meer lokale coöperaties wekken steeds meer lokale energie op die ook lokaal gebruikt wordt. De Lokale Energie Monitor 2019 is hier te lezen.

3 december 2019|

Wommels Aardgasvrij?

In vervolg op de voordracht door Tsjeard Hofstra op de jaarvergadering van dorpsbelang dit voorjaar hebben wij het initiatief genomen om een plan te bedenken om Wommels aardgasvrij te krijgen. Er is een Kerngroep Wommels Aardgasvrij opgericht die ideeën oppert, onderzoekt en uitwerkt en de kerngroep legt haar bevindingen voor aan een Klankbordgroep Wommels Aardgasvrij.

29 oktober 2019|

De kracht van lokaal in Wommels

In de nabije toekomst zullen zon en wind een groot deel van de duurzame energie gaan leveren. Bij lokale projecten vloeien de opbrengsten lokaal terug in de gemeenschap. In Wommels zijn nog veel daken geschikt om met zonnepanelen stroom op te wekken. En vooral ook de dorpsmolen is een grote mogelijkheid. De opgewekte stroom kunnen

12 maart 2019|

Zonnepanelen op It Bynt met hulp van WEK

Op het platte dak van de voormalige pastorie, nu omgedoopt tot activiteitengebouw It Bynt, zijn 10 zonnepanelen gelegd. It Bynt wil hiermee de exploitatiekosten drukken. Wij hebben een financiële bijdrage geleverd om dit mede mogelijk te maken. De bijdrage is gedaan vanuit de pot die jaarlijks met € 75,- per aansluiting gevuld wordt door onze

18 december 2018|

Geslaagde informatieavond “Van het gas af”

Dinsdagavond 20 november hadden wij een geslaagde informatieavond over "Van het gas af" in It Dielshûs. Een volle foyer luisterde naar de sprekers Ultsje Wiersma, voorzitter van de WEK, Peter Dijkstra, beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling van Súdwest-Fryslân en Sjoerd Ypma van Duurzaam Heeg. Wiersma zoomde van de de algemene doelstellingen van het klimaatakkoord in op de

23 november 2018|

Informatieavond Van Het Gas Af

Dinsdagavond 20 november houden wij een informatieavond in It Dielshûs Wommels met als voornaamste thema het pilotproject dat Duurzaam Heeg samen met de gemeente Súdwest-Fryslân doet: "Heeg van het gas af" SWF wil in 2030 overal in de gemeente van het gas af zijn. Het pilotproject in Heeg is er om te kijken hoe dat

4 november 2018|