In de nabije toekomst zullen zon en wind een groot deel van de duurzame energie gaan leveren. Bij lokale projecten vloeien de opbrengsten lokaal terug in de gemeenschap. In Wommels zijn nog veel daken geschikt om met zonnepanelen stroom op te wekken. En vooral ook de dorpsmolen is een grote mogelijkheid. De opgewekte stroom kunnen we in eigen dorp gebruiken. In onze huizen, onze bedrijven, onze (sport-) verenigingen, onze elektrische (deel-) auto’s en wellicht zelfs, als we er waterstof mee maken, in onze cv’s. Allemaal groen, duurzaam en milieuvriendelijk. Dit moeten we samen willen. Hoe? Dat moeten we samen bedenken. Overal zijn lokale initiatieven bezig met de energietransitie. Die kunnen van elkaar leren. Allemaal hebben ze het voordeel dat de opgewekte stroom lokaal in het elektriciteitsnet blijft en dus niet het landelijke net overbelast. En dat de opbrengsten in de lokale gemeenschap terugvloeien en daaraan ten goede komen.

De provinciale verkiezingen komen er aan. Urgenda heeft de Windkieswijzer online gezet. Daarin kun je lezen hoe de politieke partijen tegenover dorpsmolens staan. De provincie is nu nog tegen meer of grotere (opgeschaalde reeds bestaande) dorpsmolens. Na de verkiezingen kan dat anders zijn. En hopelijk is dat dan ook anders. Bij windmolens en andere gezamenlijke energieopwekprojecten heeft iedereen baat.

Hoe de toekomst er uit kan en vermoedelijk zal zien kun je in de film Morgenland zien. In Wommels kunnen we hier een lokale variant van creëren. Samen. Met zijn allen. Voor iedereen profijtelijk en zonder dat er iemand op (hoge) kosten wordt gejaagd. Als we de kracht van lokaal aanwenden en benutten.

 

Morgenland de film