Dinsdagavond 20 november houden wij een informatieavond in It Dielshûs Wommels met als voornaamste thema het pilotproject dat Duurzaam Heeg samen met de gemeente Súdwest-Fryslân doet: “Heeg van het gas af” SWF wil in 2030 overal in de gemeente van het gas af zijn. Het pilotproject in Heeg is er om te kijken hoe dat in een dorp gerealiseerd kan worden, met een sleutelrol voor de lokale energiecoöperatie. Dit kan voor ons in Wommels en Iens een voorbeeld zijn, dat we hier ook toe kunnen passen. Spreker hierover is Sjoerd Ypma van Duurzaam Heeg, die nauw bij het pilotproject betrokken is. De heer Ypma wijdt verder uit over wat Duurzaam Heeg allemaal al bewerkstelligd heeft in het eigen dorp en wat voor plannen ze nog meer hebben. Na de heer Ypma zal beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling van SWF, Peter Dijkstra, het woord voeren over de duurzaamheidsplannen van de gemeente. SWF wil in 2030 alle woningen energieneutraal.

De informatieavond begint om 20.30 uur. Vanaf 20.15 is er inloop met koffie.

Voorafgaand aan de informatieavond houden wijzelf vanaf 19.30 uur een Algemene Ledenvergadering.