In vervolg op de voordracht door Tsjeard Hofstra op de jaarvergadering van dorpsbelang dit voorjaar hebben wij het initiatief genomen om een plan te bedenken om Wommels aardgasvrij te krijgen. Er is een Kerngroep Wommels Aardgasvrij opgericht die ideeën oppert, onderzoekt en uitwerkt en de kerngroep legt haar bevindingen voor aan een Klankbordgroep Wommels Aardgasvrij.

In Wommels is het vooral de bebouwde omgeving die CO2 produceert. Er wordt in Wommels 1,8 miljoen m³ gas verbruikt en 5 miljoen kWh stroom. Het gas vervangen door stroom zou 18 miljoen kWh elektriciteit vergen. In de verbruikscijfers zijn benzine en diesel voor vervoer niet meegenomen. Dit allemaal vervangen door lokaal zelf opgewekte elektriciteit is niet te doen. Daarom moet het verbruik in Wommels sterk omlaag wil Aardgasvrij een kans maken. In de bebouwde omgeving betekent dat isoleren van woningen, vooral die woningen die veel warmte lekken. We willen nu in elke wijk van een voorbeeldwoning een energiescan laten maken, die dan ook wat zegt over in dezelfde periode gebouwde woningen in de omgeving. Op deze kaart kun je zien wanneer de woningen in Wommels gebouwd zijn. Op de site allecijfers.nl vind je heel veel informatie, ook op het gebied van energie, over Wommels.

De kerngroep onderzoekt momenteel een aantal alternatieven voor aardgas. All-electric is een mogelijke oplossing, maar waterstof biedt ook mogelijkheden, evenals een warmtenet in Wommels met warmte uit de aardbodem of oppervlaktewater of uit een warmte-koude-opslag-systeem. Biogas is nog weer een andere mogelijke oplossing. Benodigde stroom zou kunnen worden opgewekt door een opgeschaalde dorpsmolen (en meerdere andere, liefst opgeschaalde molens) en weiden en daken vol zonnepanelen.

De kerngroep bestaat uit Rudy Dijkstra, Rutger Boudewijn, Gerrit Terpstra, Peter Meijlis, Tjomme van der Meer, Pier Zijlstra en Lukas Offinga. In de klankbordgroep zitten Antje van Lelyveld, Egbert Postma, Jan Stapersma, Johanneke Liemburg, Klaas Pieter Kuiken, Marjan Terpstra, Paul Reitsma, Paul Smit, Rindert Talsma, Sita Bokma, Tsjeard Hofstra, Wietse Jonker en Feiko Timersma.