Dinsdagavond 20 november hadden wij een geslaagde informatieavond over “Van het gas af” in It Dielshûs. Een volle foyer luisterde naar de sprekers Ultsje Wiersma, voorzitter van de WEK, Peter Dijkstra, beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling van Súdwest-Fryslân en Sjoerd Ypma van Duurzaam Heeg. Wiersma zoomde van de de algemene doelstellingen van het klimaatakkoord in op de lokale mogelijkheden om die te helpen realiseren. Dijkstra vertolkte het standpunt van de gemeente. Die ondersteunt burgerinitiatieven van harte en wil zelf het goede voorbeeld geven. Samenwerking met lokale partijen staat hoog in het vaandel. De gemeente verliest bij de technisch mogelijke energietransitie, in 2030 alle woningen van het gas af, de sociale impact niet uit het oog. Betrokkenheid is belangrijk. Ypma schetste de plannen in Heeg voor een warmtenet met een grote warmtepomp waarop alle huizen in Heeg kunnen worden aangesloten. Waarop alle cv’s de deur uit kunnen. De eerste reacties op de plannen in Heeg waren positief en de gemeente werkt er in mee. Na afloop kregen Dijkstra en Ypma een Slachtedykje van Wiersma. Meer foto’s staan hier.