Wij houden op donderdagavond 25 april onze Algemene Ledenvergadering in It Dielshûs. Deze is aan het begin van de avond voor leden van de WEK en deelnemers aan het postcodeproject It Trochpaad, ons zonnedak op de brede school.

Aansluitend houden we een algemeen toegankelijke informatieavond over hoe we met zijn allen Wommels zouden kunnen verduurzamen. We nemen de wijk Oranjewijk (oranjewijk.nl) in Leeuwarden met zijn eigen energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO, nieuweenergieoranjewijk.nl) als voorbeeld.

Spreker deze avond is Andries van Weperen. Andries is voorzitter van NEO. Stadsdeel Oranjewijk is minstens zo groot als Wommels en hoewel geen zelfstandig dorp, kent het dezelfde uitdagingen als Wommels. In menig opzicht is de Oranjewijk koploper in verduurzaming van onderop. Andries neemt ons mee in de projecten die zij ontwikkeld hebben, hoe zij de bevolking daar enthousiast voor kregen, maar ook welke moeilijkheden zij daar in ondervonden hebben. Opdat anderen deze valkuilen misschien kunnen vermijden. Op dit moment starten zij bijv. een project t.b.v. isolatie van de woningen. Een moeilijke maar o zo noodzakelijke stap in verduurzaming, waar wij van de WEK met de actie Energiezuinig Wommels hier een aanzet voor hebben gegeven (€ 10.000,- aan energiebesparende materialen, ruim 80 warmtescans). Maar ook met deelauto’s, een bouwloket en meer zijn ze in Oranjewijk bezig.

Kortom, interessant en we kunnen vast ideeën opdoen of de ideeën die we al hebben uitwisselen. Komt allen!

De infoavond begint 20:30 uur, inloop vanaf 20:15 uur met koffie en thee.