In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân, waarin moet komen te staan hoe de energie- en warmtetransitie er in Friesland uit moet komen te zien, hebben enkele partijen die op dit gebied actief zijn, waaronder Us Koöperaasje, een film gemaakt waarin ze hun transitievisie naar voren brengen. Dé oplossing om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zou een aantal energiehubs in Friesland zijn, ontstaan vanuit de mienskip. Met allerlei lokale voordelen. Mienskip Wommels zou een mooie energiehub kunnen zijn waar we veel baat bij kunnen hebben.

 

Hieronder een paar foto’s uit de film.