De energietarieven stijgen momenteel sterk en met de winter voor de deur wordt verwacht dat dit nog maar het begin is. Hiervoor zijn een aantal oorzaken, waarvan het tekort aan aardgas in Europa de belangrijkste factor is. Normaal worden bij variabele contracten de prijzen één keer per half jaar aangepast en bij vaste contracten bij verlengen. Dit is wettelijk vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen, met sterk veranderende marktomstandigheden zoals nu het geval is, kan daarvan worden afgeweken. Evenals andere energieleveranciers ziet Energie VanOns zich genoodzaakt in november de tarieven bij te stellen. Hopelijk stabiliseert de markt zich snel weer op het oude niveau.

Energie VanOns geeft op de pagina Klantenservice op haar website een aantal antwoorden op vragen hieromtrent. Via het klantenportaal mijnenergievanons kun je je maandelijkse voorschotbedrag aanpassen om bij de jaarnota niet voor grote verrassingen te komen staan.