Voor onze leden die bij Energie VanOns aangesloten zijn hebben wij een subsidieregeling in het leven geroepen. Naast bijdragen aan projecten van anderen willen wij ook een deel van de € 75,- per aansluiting per jaar, die we als wederverkoper van Energie VanOns krijgen, ten goede laten komen aan duurzaamheidsinvesteringen van onze leden zelf. Middels dit formulier kun je als lid een bijdrage aanvragen in de kosten van de aanschaf van energiezuinige apparaten, het nemen van isolatiemaatregelen in de eigen woning en de aanschaf van een installatie waarmee stroom of warmte kan worden opgewekt (bijv. zonnepanelen). Op onze ledenvergadering van 20 november vorig jaar is er een voorlopig budget voor vastgesteld en aan het eind van elk kalenderjaar zullen naargelang de aanvraag de bijdragen vastgesteld en uitgekeerd worden.