Op de goed bezochte informatieavond over het postcoderoosproject op de brede school It Trochpaad konden de laatste deelnemers om het project met 200 verkochte zonnepanelen rond te  krijgen bijgeschreven worden. Simon Visbeek en Klaas Bijlsma trokken hen met een goed verhaal over samen energie produceren met eigen voordeel en voordeel voor het milieu over de streep en bevestigden de beslissing van de velen die al van te voren aangegeven hadden deel te willen nemen. Als het college van B&W volgende week het concept voor de opstalovereenkomst goedkeurt is het definitief rond. Voorafgaand aan de informatieavond hadden we een Algemene Ledenvergadering waarop het afgelopen jaar en de toekomst werden doorgenomen en kreeg Jehannes Hibma een door Bakkerij Posthuma gemaakte taart als 50ste aansluiter via de WEK bij NLD. Foto’s van deze avond zijn hier of op onze facebookpagina te zien.