De komende twee weken, van 1 t/m 14 juli,  is de Elfwegentocht. Wie geen kans ziet op fossielvrij vervoer deze twee weken (fiets, bus, blauwe diesel, etc.) kan gebruik maken van de elektrische BMW i3 die wij hiervoor als taxi ter beschikking hebben. Chauffeurs zijn Tsjalke Gaastra, Theunis Boonstra, Auke de Boer, Jelle de Boer, Piet de Jong, Pier Zijlstra en Lukas Offinga. Ritten kunnen worden aangevraagd via de mail, info@wekwommels.nl, of telefonisch, 0620343380. De ritten zijn gratis. Taxistandplaats is op de Terp tegenover de Jumbo. Zijn er geen ritten en hoeft de auto niet opgeladen te worden dan kunnen er proefritten elektrisch rijden mee gemaakt worden. Lees op de voorpagina van de Op ‘e Skille het interview over de Elfwegentocht met onze dorpsgenoot projectleider Tsjeard Hofstra.

Op de foto Jelle, Pier, Theunis en Tsjalke in voorbereidingsbijeenkomst bij elkaar. Auke en Piet waren toen verhinderd.