Voor het collectieve zonnedak op It Trochpaad hebben wij ruim € 5000,- subsidie gekregen van het Iepen Mienskipsfûns. Het Iepen Mienskipsfûns stelt geld beschikbaar voor projecten van inwoners die de leefbaarheid van een wijk, dorp of stad bevorderen. Met het zonnedak willen wij duurzame energie opwekken en de deelnemers aan het project het voordeel bieden van de aftrek van energiebelasting op eigen verbruik. Lees hier meer over het zonnedak op It Trochpaad. Of kom naar de informatieavond hierover op 19 oktober in It Trochpaad.