In de Leeuwarder Courant van 7 februari een artikel (dat de komende weken vervolgd wordt) over de snelheid van de energietransitie. Ook in de politiek is het debat gaande, lees op duurzaambedrijfsleve.nl en in de Trouw meer hierover. De opkomst van hernieuwbare schone energie gaat niet snel genoeg. Hoewel het soms lijkt dat er grote vorderingen gemaakt worden. We kunnen er zelf wat aan doen. We kunnen de overgang naar duurzaamheid zelf versnellen. Overal. En vooral ook lokaal. In Wommels. Met elkaar. Via de WEK.

Bijvoorbeeld door te besparen: energie die niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt. Lees onze pagina besparingstips over de mogelijkheden. Op buurkracht.nl staan veel mooie initiatieven die mensen gezamenlijk ontwikkelen. Samen doen in een straat of wijk is gezellig en geeft schaalvoordelen, dus lagere kosten.

Ook door zelf energie op te wekken. Bijvoorbeeld met eigen zonnepanelen. En door je zelf opgewekte stroom op te slaan in een accu; een accu aan de wand van je huis of in je elektrische auto. Deelnemen in een windproject kan ook. En ook hier zijn met gezamenlijk handelen schaalvoordelen te verkrijgen.

Met de WEK willen wij Postcoderoosprojecten opzetten in Wommels. Wie zelf geen panelen wil, voor wie dat te duur is of van wie het dak qua ligging niet geschikt is, etc. kan hierin deelnemen. Op grote daken kun je met een willekeurig groot aantal van het totaal aantal panelen deelnemen en van de hoeveelheid stroom die daarmee opgewekt wordt de energiebelasting (€ 0.12 per kWh) van je eigen verbruik aftrekken. Wij willen dit ook heel laagdrempelig doen op een voor iedereen betaalbare wijze. De regeling hiervoor is gegarandeerd 15 jaar geldig. Binnenkort komen wij per project (groot dak of een aantal gecombineerde daken) met concrete business cases waar de kosten en baten precies in zullen staan uitgewerkt. Dé deskundige op dit gebied, Simon Visbeek, staat ons hierin met raad en daad bij.

Heb je belangstelling hiervoor, laat het ons weten in een persoonlijke boodschap of per e-mail. In het voorjaar zijn we van plan hierover een informatieavond te houden in It Dielshûs. Op die avond zullen we samen met Simon Visbeek alle ins en outs van de Postcoderoosregeling en onze concrete projectvoorstellen uit de doeken doen.

Dat de klimaatverandering niet goed is en ons in de toekomst nog veel problemen kan opleveren is inmiddels wel duidelijk, al raken de gevolgen ons nog niet in ons dagelijks bestaan. Maar de energietransitie biedt, naast het verminderen van de klimaatverandering, ook grote kansen. Een goed geïsoleerd huis is veel comfortabeler. Elektrisch rijden is veel goedkoper dan op benzine of diesel; de betaalbare en straks ook de tweedehandse auto’s komen er aan. Milieuvriendelijke accu’s, vraaggestuurde waterstof voor in de centrale verwarming of de auto, vehicle to grid laadpalen, autodelen, circulaire economie en vele andere milieuvriendelijke uitvindingen zijn volop in ontwikkeling. Het voelt goed om te kunnen zeggen dat je actief bezig bent het milieu te sparen. We hebben de wereld te leen van onze kinderen. Wat je leent moet je in goede staat teruggeven.

 

Youtube-Tumb-805x452