Energietoeslag | De energieprijzen zijn flink gestegen. Inwoners met een besteedbaar inkomen rond het sociaal minimum (tot maximaal 20% hierboven) hebben recht op een eenmalig een tegemoetkoming van € 800.
Voorwaarden:
❗️ Je een besteedbaar inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum hebt.
❗️ Je een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW), Ioaw, Ioaz of Bbz op 1 maart 2022.
❗️ Je in de periode van 1 maart tot en met 20 april 2022 een vergoeding hebt ontvangen op grond van de Bijdrageregeling Minima, de Premie Aanvullende zorgkostenverzekering, de regeling Openbaar Vervoer, bijzondere bijstand en/of de Collectieve Zorgverzekering (AV-Frieso).
Inwoners die dit betreft krijgen de toeslag automatisch uitbetaald voor 30 april 2022.
Heb je op 30 april geen toeslag ontvangen en denk je dat je er wel voor in aanmerking komt? Dan kun je vanaf 1 mei 2022 een aanvraag doen via ➡️ https://bit.ly/3L2EVjR Hier lees je meer informatie.