Na een opleiding van vier dagdelen hebben we nu 4 gecertificeerde energiecoaches in Wommels. Het zijn Annelies de Jong, Johanneke Liemburg, Pier Zijlstra en Lukas Offinga. Tevens hebben we eind februari / begin maart drie weken lang zo’n 25 warmtescans gemaakt met een warmtebeeldcamera. De warmtescanners waren Rienk Wiersma, Pier Zijlstra, Halbe Klijnstra (uit Kubaard) en Lukas Offinga.

Energiecoaches Wommels

De opleiding tot energiecoach werd opgezet door de gemeente Súdwest-Fryslân en verzorgd door de Stichting PEB (Provinciaal Energietransitie Bureau) in de persoon van Marjan Faber. De gemeente wil reductie van CO2 bevorderen en mensen helpen op energie te besparen. Je kunt een energiecoach vragen langs te komen om samen met jou te kijken naar je energieverbruik en mogelijkheden te ontdekken om dat te verminderen en zo energie en geld te besparen. De energiecoaches komen thuis bij je langs en helpen je gratis. Aanvragen kan middels een e-mail naar de energiecoaches van de WEK of telefonisch / whatsapp 0620343380 of  bij SWF via een aanvraagformulier of 14 0515.

Van de gemeente hebben onze warmtescanners drie weken een warmtebeeldcamera geleend en daarmee 25 woningen in beeld gebracht. De woningeigenaren konden zien hoeveel warmte er verloren ging door de ramen, de muren en het dak van hun huis. Eerst hebben ze dit bij leden van de WEK gedaan, volgende winter willen dit dorpsbreed uit gaan zetten. Vanaf september kan dit aangevraagd worden.

Op de foto boven de uitreiking van de certificaten aan de 27 energiecoaches die opgeleid zijn (op de foto ontbreekt Johanneke Liemburg die verhinderd was).