In de Volkskrant van 7 dec. een interessant artikel over de toekomst van het autorijden dat aardig aansluit bij het verhaal van Douwe Jan Joustra over Circulair Ondernemen op onze informatieavond van 10 november. Autobezit, waarbij de eigen auto minstens 95 % van de tijd stilstaat, is straks niet meer vanzelfsprekend en de autobranche speelt al op die ontwikkeling in. Vervoer gaat als dienst worden aangeboden en gps, draadloos internet en apps maken dat mede mogelijk. Idealiter gebeurt dit toekomstige autorijden elektrisch op recyclebare accu’s gevuld met (zelf opgewekte?) groene stroom. Je kunt dit artikel hier verder lezen.