Met een goed gevulde foyer van It Dielshûs en een interessant programma was onze informatieavond donderdagavond 10 november goed geslaagd. Ultsje Wiersma kon een uitgebreid verhaal over wat de WEK is en wil doen kwijt aan een geïnteresseerd publiek en vervolgens wijde Douwe Jan Joustra uit over de Circulaire Economie. Dit onderwerp was georganiseerd ism de OVWE. De infoavond werd voorafgegaan door onze de eerste Algemene Ledenvergadering.

De WEK is een jaar geleden opgericht en heeft momenteel ongeveer 35 aansluitingen bij NLD als lid. Er staan nog een paar kandidaten op het punt om lid te worden, dus Ultsje verwachtte dat we binnenkort op ruim 50 aangesloten leden zouden kunnen komen. Dan komt er zoveel vergoeding van NLD binnen dat we op een volgende ledenvergadering eens moeten kijken waar we dat aan kunnen besteden. Voorts wordt het tijd om na te denken over verdere acties die we kunnen ondernemen of projecten die we kunnen opzetten ten behoeve van de verduurzaming van Wommels. Postcoderoos leek wel goed in de smaak te vallen.

In de Lineaire Economie, zoals we die voor het grootste deel nu kennen, gaan grondstoffen via hulpgoederen, produkten en de consument rechtstreeks het afval in, dat grotendeels wordt verbrand. Hierdoor gaan veel grondstoffen verloren. In de Circulaire Economie zou dat beter moeten gaan. Naast zuiniger met grondstoffen omgaan moeten we ze meer hergebruiken en dus systemen hebben om ze terug te winnen. Maar bijvoorbeeld huishoudelijke produkten kunnen, als ze het niet meer doen, niet gerepareerd worden, veelal simpelweg omdat er niemand meer is die dat kan. Als ze wel gerepareerd zouden kunnen worden zouden ze veel langer mee kunnen en zou er dus ook minder grondstof nodig zijn om nieuwe te maken. Lees hier de 50 best practises van circulair ondernemen van 2015. En op de site van Duurzaam Bedrijfsleven is dit wel een interessante pagina.

De crux van het verhaal van Douwe Jan Joustra was dat eigendom eigenlijk dom is, eigen-dom. Als je een tv-programma wilt zien wil je beeld hebben, als je je was schoon wilt hebben heb je een wasbeurt nodig, als je in schemer of donker wilt kunnen zien heb je licht nodig, als je ergens naar toe wilt heb je vervoer nodig. Nu hebben we daar televisies, wasmachines, lampen en auto’s voor in eigendom. Ook als we ze niet gebruiken. Beter zouden we de services beeld, wasbeurt, licht en vervoer kunnen afnemen naar behoefte van een leverancier die de hardware levert en (zo goed en goedkoop mogelijk) onderhoudt, dus repareert of vervangt wanneer nodig. Dat is ontlastend. Een eigen auto staat bijvoorbeeld verreweg de meeste tijd stil. Daardoor zijn er veel meer auto’s dan nodig. In Amsterdam, waar dat een probleem is, zijn al veel (elektrische) auto’s die je tegen betaling uiteraard even kunt gebruiken. In de toekomst met zelfrijdende auto’s ga je via een app je vervoer kunnen regelen op tijdstippen die je zelf wilt zonder de last van een eigen auto.

Dit leverde de nodige discussie op, gewend als we zijn aan eigendom. De verandering zal dan ook in de grote steden het eerst optreden. Maar in de agrarische sector is het loonbedrijf natuurlijk een voorbeeld van een service leverend bedrijf met machines die de boer niet zelf in eigendom heeft. En wie verre reizen wil maken koopt niet zelf een vliegtuig. Aan het slot van zijn betoog werd Douwe Jan Joustra door Ultsje Wiersma met een kadobon en het publiek met applaus bedankt.

Voorafgaand aan de informatieavond hielden we onze eerste Algemene Ledenvergadering. Er werd verslag gedaan van de activiteiten die de oprichtende groep het eerste jaar ontplooid had, de financiële stand van zaken werd doorgenomen en het Huishoudelijk Reglement behandeld en door de leden goedgekeurd.

 

wekynfojun01

 

wekynfojun05

 

wekynfojun06