In Parijs is de klimaattop COP21 aan de gang. Blijft het bij praten of gaat er wat gebeuren? Op het gebied van schone energie zijn grote ontwikkelingen aan de gang en ophanden. Van diverse kanten wordt financiering ter beschikking gesteld voor nieuwe ideeën en start-ups. De vraag naar groene energie groeit en maakt de investeringen op lange termijn rendabel en winstgevend. Tevens vloeit er veel werkgelegenheid uit voort. Ook in Wommels kunnen wij in actie komen om te voorkomen dat wij in de toekomst met onze voeten in het water zitten. Sluit je aan bij NLD en word lid  van de WEK. Samen als coöperatieleden kunnen we dan kijken hoe we kunnen inspelen op de huidige en aanstaande ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Samen beslissen we hoe we de NLD-bijdragen voor onze  aansluitingen (€ 75,- per aansluiting per jaar) besteden aan projecten die Wommels groener maken en leefbaar houden. Daarbij kunnen we lokaal de werkgelegenheid en economie stimuleren door met lokale bedrijven zaken te doen. Als collectief kunnen we voordeel halen uit gezamenlijke inkoop. Idealiter leidt de verduurzaming van Wommels tot gehele zelfvoorzienendheid, waarvan ook bewoners van panden met minder voor zonnepanelen geschikte daken en huurwoningen meeprofiteren. En bedrijven!

De illustratie komt uit de Leeuwarder Courant van 01-12-2015.