De groep initiatiefnemers is inmiddels uitgebreid naar 22 leden. Nog zo’n 25 mensen hebben te kennen gegeven lid te willen worden. Dat is ruim voldoende om te voldoen aan de norm van 20 leden die Us Koöperaasje stelt om toe te treden als lokale coöperatie. De WEK is het 30ste lid van Us Koöperaasje.