De doelstelling dat de aarde niet meer dan 2° C warmer mag worden moet worden bijgesteld naar ten hoogste 1° C om te voorkomen dat de zeespiegel net zo hoog wordt als 130 miljoen jaar geleden toen het vermoedelijk zoveel warmer was, zo blijkt uit een artikel uit de Volkskrant. En eigenlijk is 1° C al aan de hoge kant als bovengrens voor “veilige klimaatverandering”, gezien de hoogte van de  zeespiegel van 125.000 jaar geleden, toen het op aarde een graad warmer was dan nu. Aanstaande maandag begint in Parijs de Klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21). Doel van deze mondiale conferentie is het bereiken van een nieuw klimaatakkoord dat in 2020 in moet gaan en waarin juridisch bindende afspraken staan om de uitstoot van CO2 te verminderen teneinde de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.

Maar niet alleen in de top, ook aan de basis kunnen wij werken aan het beperken van de CO2-uitstoot door zelf groene, fossielvrije energie te gebruiken. Via ons kun je die afnemen bij NLD. Samen met ons kun je die in de toekomst meehelpen zelf op te wekken, hetzij voor je zelf, hetzij voor meer algemeen verbruik in Wommels. Ook kunnen we er samen aan werken minder energie te verbruiken, vooral als die grijs is. Wij zijn een van de vele, in Nederland inmiddels 212, in Friesland inmiddels 32 (bij Us Koöperaasje aangesloten) lokale energiecoöperaties. Met zijn allen kunnen wij een bijdrage leveren aan de verandering die er moet komen. Als het zo doorgaat met de CO2-uitstoot komen (dichtbevolkte) kuststreken in gevaar. Half Nederland, waaronder Friesland, ligt in de gevarenzone.

Hoe groter de vraag naar duurzame energie, hoe meer er gezocht zal worden naar alternatieven voor fossiele energieopwekking. Economisch wordt dat dan steeds aantrekkelijker. Grote maatschappijen investeren nu miljarden in de winning van olie, gas en kolen. Dat levert grote winst op. Zou dat geld geïnvesteerd worden in groene energiebronnen dan kan de nodige verandering snel plaats vinden. Als consumenten kunnen wij dit sturen in de goede richting als we met heel veel zijn.

De lokale coöperaties houden het op kleine schaal overzichtelijk en behapbaar. Ze zijn over het algemeen gelokaliseerd in een dorp of een wijk. De coöperatieleden kennen elkaar en zijn direct betrokken bij wat de coöperaties doen. De leden kunnen daardoor zowel zichzelf als de gemeenschap een dienst  bewijzen. Een betere wereld dan wanneer we het op zijn beloop laten ligt zo in het verschiet. In die wereld moeten onze kinderen leven.