De gemaakte afspraken op de klimaattop in Parijs zullen grote gevolgen hebben, ook hier in Wommels. Praktisch alles moet uiteindelijk op groen opgewekte electriciteit willen we de de opwarming van de aarde binnen de perken houden. Wij in Wommels kunnen daar met elkaar een bijdrage aan leveren en daarbij voor onszelf groot voordeel bereiken. Met een groot aantal WEK-leden die veel goede ideeën hebben en grote organisatiekracht en de jaarlijkse bijdrage van NLD (€ 75,- per lid) is het mogelijk Wommels voor een groot deel te verduurzamen. Als dat lukt zal idealiter iedereen lagere energiekosten hebben, want zelf opgewekt of bespaard. Groen opgewekt, dus milieuvriendelijk. En daarbij  de lokale economie en werkgelegenheid gesteund. Bovendien zo hier en daar nog wat leefbaarheidsprojecten in het zadel geholpen. Sluit je aan en doe mee: voor jezelf, je dorp en het milieu.