De Wommelser Enerzjy Koƶperaasje wil projecten opzetten in het kader van de Postcoderoosregeling oftewel de Regeling Verlaagd Tarief. In een Postcoderoosprojekt hebben een aantal deelnemers gezamenlijk een groot aantal zonnepanelen op een daarvoor beschikbaar gesteld dak. De deelnemers kunnen individueel met een willekeurig aantal panelen deelnemen. Naar mate van de hoeveelheid stroom die met zijn of haar aandeel wordt opgewekt krijgt een deelnemer in het projekt teruggave van de energiebelasting op eigen verbruik. De projecten worden opgezet als deelcoƶperatie van de WEK. Lees hier meer hierover.