Gisteravond demonstreerden Tienus Lukkes, Frank Turksma en Franke Doting van Tieluk B.V. de werking van de Tieluk Fuel Cell. Naast de bestuurders van de WEK waren aanwezig Wietse Ligthart van de Ondernemersvereniging Wommels Easterein (OVWE), zelf ook groen actief in het ontwerpen van woningen en bedrijfsgebouwen en Tjomme van der Meer, bestuurslid technische zaken van zwembad De Klomp, dat met zonnepanelen, pelletkachel en zoutelectrolyse ook zo groen mogelijk probeert te zijn.  De Tieluk Fuel Cell maakt op zeer efficiënte wijze waterstof uit water. Dit kan vraaggestuurd gebeuren zodat er geen waterstof onder hoge druk opgeslagen hoeft te worden. Het waterstof kan bijgemengd worden bij aardgas of de brandstof voor verbrandingsmotoren in voertuigen. Ook kan er stroom mee opgewekt worden of een warmtepomp mee aangedreven. Als de C.V. ketel daartoe geschikt gemaakt is kan het waterstof dus veel aardgas besparen bij het verwarmen van ruimten. Evenzo kan er veel brandstof bespaard worden in het vervoer. Dit gaat gepaard aan een enorme reductie in CO2-productie.  Heel goed voor het milieu. De Fuel Cell kan ook stroom opwekken voor een elektrische auto, die dan dus geen grote accu behoeft en ook geen waterstoftank (of benzine/diesel-). Alleen een tank met water.

Tieluk doet inmiddels al enkele projecten in Friesland en Groningen en heeft er een paar op stapel staan. De productie van de cellen is in volle gang, men zoekt nog een geschikt gebouw om deze productie grootschaliger te maken. De projecten betreffen vooralsnog grote C.V. installaties zoals op flatgebouwen met veel wooneeenheden of bijvoorbeeld De Harmonie in Leeuwarden. Zwembad De Klomp is zeer geïnteresseerd en Ligthart brengt het binnen de OVWE aan de weet. Tieluk wil vooral vanuit de lokale regio groeien en houdt zich aanbevolen voor projecten in de buurt.