Na maandenlange zorgvuldige voorbereiding door een tiental enthousiaste initiatiefnemers, voornamelijk gerekruteerd uit de FKWWI, Doarpsbelang Wommels en zwembad De Klomp, is de de Wommelser Enerzjy Koöperaasje officieel bij de notaris opgericht. Uit de initiërende groep is een eerste bestuur gevormd. De statuten zijn getekend door voorzitter Ultsje Wiersma, penningmeester Berend Bosgra, Secretaris Douwe Weidenaar en leden Jan Germ Geertsma (niet op de foto) en Lukas Offinga. De overige initiatiefnemers zijn Bert Veenendaal, Lieuwe Bouma, Pier Zijlstra en Eelke Malda. Ook Ebe Veerman heeft tot zijn verhuizing uit Wommels veel bijgedragen.